Historie

Dirigenten en oefenlocaties

In het seizoen 1997/1998  begon het koor, bestaande uit een kleine groep enthousiaste liefhebbers van het levenslied, repeterend in een huiskamer in de binnenstad van Amersfoort. De huiskamer werd te klein, het koor te groot en de daarop volgende jaren werd er gerepeteerd in het binnenstadsbuurthuis "De Lanteern" . Het koor groeide verder en verder.

In 2002 wisselden we van dirigent; René de Groot gaf de dirigeerstok  over aan Guido van Zwam. Wij verhuisden Sint Jorisschool aan de rand van de historische binnenstad.

In 2006  nam dirigent Bert Weijdema het met veel enthousiasme van hem over. Met ingang van het seizoen 2007/2008 is er gekozen voor een betere repetitieruimte; het Atelier van Gert van Reenen aan de Kleine Koppel, ook weer in de buurt van de binnenstad. Uiteindelijk is onze repetitielocatie sinds 2013 Buurthuis het Klokhuis aan de weberstraat 2 in de wijk Randenbroek

 In 2017 nam Bert Weijdema afscheid als dirigent van ons koor. Onder zijn creatieve muzikale leiding heeft het koor zich ontpopt tot vertolker van het betere levenslied. Met ingang van het nieuwe seizoen 2017/2018 heeft Paul Brandsma de dirigeerstok van hem over genomen, waarmee ons koor een nieuwe muzikale en vocale impuls heeft gekregen.

 

Ons koor kent op dit moment zo'n 55 leden.

Muzikale begeleiding

Na ruim 11 jaar professionele muzikale ondersteuning, moest accordeonkunstenaar Ben Deenhart om gezondheidsredenen besluiten te stoppen. Hij werd uiteindelijk erelid van ons koor. Na een korte periode van herstel is op 29 juli 2015 Ben overleden.      

 

Tegenwoordig worden wij muzikaal ondersteund door onze vaste accordeonist Huug Verschuil, die in 2010 gedeeltelijk en in 2011 Ben Deenhart geheel is gaan vervangen, en onze vaste gitarist Johan Woudenberg. Bij bepaalde optredens wordt de muzikale ondersteuning uitgebreid met een bassist en saxofonist en sinds 2018 ook met een violist.